ROBLOX Icon

Nạp thẻ ROBLOX

Ưu Đãi Tháng 03/2023: Nhận thêm phần quà tự chọn khi nạp các loại thẻ có giá trị từ 100.000đ trở lên

 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Thanh777****
 • đã nạp thành công
 • 4 950 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: thanhtrung****
 • đã nhận được
 • Trái Phật Tổ
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: minhyeuchi****
 • đã nhận được
 • Trái Ác Quỷ Venom
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: tlcutiuts1tg9****
 • đã nạp thành công
 • 25 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Tienphuoc12345****
 • đã nạp thành công
 • 11 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Khoa208156****
 • đã nạp thành công
 • 4 950 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Tnhucutis1****
 • đã nhận được
 • Trái Ác Quỷ Dark
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: nguyenhoang****
 • đã nạp thành công
 • 4 950 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Hungpham****
 • đã nạp thành công
 • 25 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Hathang06****
 • đã nạp thành công
 • 4 950 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Tuanminh99999****
 • đã nhận được
 • Trái Ác Quỷ Dough
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: quocchuai99****
 • đã nhận được
 • Trái Ác Quỷ Light
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Nguyenanhvu****
 • đã nạp thành công
 • 25 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: MinhhTienn208****
 • đã nhận được
 • Gói 25 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Ngocson****
 • đã nhận được
 • Máy Định Vị Trái Ác Quỷ
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: chauhai****
 • đã nhận được
 • Trái Ác Quỷ Ice
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Hahoaithuong97****
 • đã nạp thành công
 • 4 950 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Khongcoten****
 • đã nhận được
 • Trái Ác Quỷ Phoenix
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: KimChau264****
 • đã nhận được
 • M1014 Long Tộc
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Huynh1111****
 • đã nhận được
 • Gói 25 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: TinhTang****
 • đã nạp thành công
 • 4 950 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Chaubui****
 • đã nạp thành công
 • 11 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: despro123****
 • đã nạp thành công
 • 25 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Cuuloc****
 • đã nhận được
 • Gói 25 000 Robux

  Chú ý: Điền sai Tài Khoản Game Sẽ Mất Lượt Nhận Gói Quà


  Lưu ý: Tài Khoản Game Cần Nạp Ít Nhất 100.000đ Tại Đây Để Đủ Điều Kiện Tham Gia
  Mỗi Tài Khoản Chỉ Có Thể Nhận Được 1 Gói Quà Từ Hệ Thống

  • 10.000 Robux Nhận
  • Máy Định Vị Trái Ác QuỷNhận
  • Trái Ác Quỷ Light Nhận
  • Trái Ác Quỷ LeopardNhận
  • Trái Ác Quỷ DoughNhận
  • Trái Ác Quỷ Ice Nhận
  • Trái Ác Quỷ DarkNhận
  • Trái Ác Quỷ VenomNhận
  • Trái Ác Quỷ PhoenixNhận
  • Trái Ác Quỷ MagmaNhận
  • Trái Phật TổNhận
  • Trái Ác Quỷ VenomNhận
  • Trái Ác Quỷ Dragon Nhận

  GÓI GIFTCODE ROBLOX


  Gói Code Được Cấp Bởi Đại Lộ Danh Vọng ROBLOX

  Lưu Ý: Mỗi ID Chỉ Có Thể Nhận Tối Đa 1 Code Khi Nạp Đủ 50.000đ

  *Mỗi Code Khi Nhận Tại Đây Sẽ Chỉ Nhập Được Duy Nhất 1 Lượt

  Bảng Giá Nạp Thẻ

  Mệnh giá
  Nhận Được
  50.000 VND 4.950
  100.000 VND 11.000 + Gói Quà
  200.000 VND 25.000 + Gói Quà
  500.000 VND 40.000 + Gói Quà
  1.000.000 VND 95.000 + Gói Quà
  Để kiểm tra trạng thái thẻ của bạn, vui lòng điền mã thẻ vào bên dưới