ROBLOX Icon

Nạp thẻ ROBLOX

Ưu Đãi Tháng 03/2023: Nhận thêm phần quà tự chọn khi nạp các loại thẻ có giá trị từ 100.000đ trở lên

 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: hatuanhai****
 • đã nạp thành công
 • 4 950 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Nguyendinhanhvu****
 • đã nhận được
 • Trái Phật Tổ
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Hiendepzai123****
 • đã nhận được
 • Trái Ác Quỷ Venom
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Bien112****
 • đã nạp thành công
 • 25 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Khoa208156****
 • đã nạp thành công
 • 11 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: nguyenduc****
 • đã nạp thành công
 • 4 950 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Phamhai99****
 • đã nhận được
 • Trái Ác Quỷ Dark
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: adminasz717****
 • đã nạp thành công
 • 4 950 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: 0979117082****
 • đã nạp thành công
 • 25 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: DANHMOI23****
 • đã nạp thành công
 • 4 950 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Kendepzai1100****
 • đã nhận được
 • Trái Ác Quỷ Dough
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Kimlongg****
 • đã nhận được
 • Trái Ác Quỷ Light
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Binbeti2009****
 • đã nạp thành công
 • 25 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: manhmuhoang****
 • đã nhận được
 • Gói 25 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: tuanhung****
 • đã nhận được
 • Máy Định Vị Trái Ác Quỷ
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Canh2910****
 • đã nhận được
 • Trái Ác Quỷ Ice
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Phamchithuan98****
 • đã nạp thành công
 • 4 950 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: huydz12345ok****
 • đã nhận được
 • Trái Ác Quỷ Phoenix
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Khanh11111****
 • đã nhận được
 • M1014 Long Tộc
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: dangcongdien19****
 • đã nhận được
 • Gói 25 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: ididdu****
 • đã nạp thành công
 • 4 950 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: Dungssss****
 • đã nạp thành công
 • 11 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: chidung2810****
 • đã nạp thành công
 • 25 000 Robux
 • [Chúc Mừng] Tài Khoản: nbt0301****
 • đã nhận được
 • Gói 25 000 Robux

  Chú ý: Điền sai Tài Khoản Game Sẽ Mất Lượt Nhận Gói Quà


  Lưu ý: Tài Khoản Game Cần Nạp Ít Nhất 100.000đ Tại Đây Để Đủ Điều Kiện Tham Gia
  Mỗi Tài Khoản Chỉ Có Thể Nhận Được 1 Gói Quà Từ Hệ Thống

  • 10.000 Robux Nhận
  • Máy Định Vị Trái Ác QuỷNhận
  • Trái Ác Quỷ Light Nhận
  • Trái Ác Quỷ LeopardNhận
  • Trái Ác Quỷ DoughNhận
  • Trái Ác Quỷ Ice Nhận
  • Trái Ác Quỷ DarkNhận
  • Trái Ác Quỷ VenomNhận
  • Trái Ác Quỷ PhoenixNhận
  • Trái Ác Quỷ MagmaNhận
  • Trái Phật TổNhận
  • Trái Ác Quỷ VenomNhận
  • Trái Ác Quỷ Dragon Nhận

  GÓI GIFTCODE ROBLOX


  Gói Code Được Cấp Bởi Đại Lộ Danh Vọng ROBLOX

  Lưu Ý: Mỗi ID Chỉ Có Thể Nhận Tối Đa 1 Code Khi Nạp Đủ 50.000đ

  *Mỗi Code Khi Nhận Tại Đây Sẽ Chỉ Nhập Được Duy Nhất 1 Lượt

  Bảng Giá Nạp Thẻ

  Mệnh giá
  Nhận Được
  50.000 VND 4.950
  100.000 VND 11.000 + Gói Quà
  200.000 VND 25.000 + Gói Quà
  500.000 VND 40.000 + Gói Quà
  1.000.000 VND 95.000 + Gói Quà
  Để kiểm tra trạng thái thẻ của bạn, vui lòng điền mã thẻ vào bên dưới